сайт міста Умань 04744.info

top panarama
A+ A A-

Викладач Уманського педуніверситету став академіком Національної академії педагогічних наук України

  • П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:00

martynuykДнями ректорат Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини привітав викладача вишу Михайла Мартинюка зі вступом до членства Національної академії педагогічних наук України (Відділення загальної середньої освіти). Михайла Тадейовича обрано академіком НАПН за значні особисті досягнення в галузі педагогічної науки та практичний внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в педагогічну практику нових методик навчання. Про це сайт міста Умань 04744.info повідомили у прес-службі УДПУ.

Ця подія стала важливим кроком визнання педагогічної, наукової та просвітницької діяльності Михайла Тадейовича, який вже 47 років працює в УДПУ імені Павла Тичини.

Уманський викладач є автором понад 200 наукових праць. Працює над розробкою проблем методики викладання фізики та астрономії в загальноосвітній школі і вищих педагогічних закладах, є автором 5 монографій та співавтором 12 підручників з фізики та астрономії для учнів загальноосвітньої школи.

Михайло Тадейович брав участь у підготовці матеріалів до Національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття», є одним із розробників Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство, фізика», 2004 р.), співавтором попередніх та нині діючих в Україні навчальних програм з фізики та астрономії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Під керівництвом професора відбулося становлення фізико-математичного факультету; з його ініціативи та під його науковим керівництвом на факультеті створено навчально-методичний центр «Планетарій».

Михайло Тадейович створив та продовжує здійснювати наукове керівництво науково-дослідною лабораторією «Проблеми дидактики фізики в основній школі», роботу якої координує Інститут педагогіки НАПН України; є директором науково-дослідного центру подвійного підпорядкування МОН і НАПН України «Інформаційно-комунікаційні технології навчання фізики і астрономії», які працюють у складі УДПУ. Професор забезпечує роботу аспірантури з напрямку 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

 

Довідка: Колишній президент України Леонід Кравчук 4 березня 1992 року підписав Указ про створення Академії педагогічних наук України як вищої галузевої наукової установи. Дійсними членами НАПН стали 15 відомих в Україні вчених.

Пізніше було утворено відділення педагогіки і психології професійної освіти, яке реорганізували у два відділення: педагогіки і психології вищої школи та педагогіки і психології професійно-технічної освіти.

Після заснування НАПН України зросла якісно і кількісно. До її складу обрано провідних учених вищої школи, відомих педагогів України, до яких належать і викладачі з Умані:

Мартинюк Михайло Тадейович (ректор УДПУ 2005-2010 рр., доктор педагогічних наук, професор) - член-кореспондент Відділення загальної середньої освіти НАПН України.

Побірченко Наталія Семенівна (ректор УДПУ 2010-2014 рр., доктор педагогічних наук, професор) - член-кореспондент спеціалізованих вчених рад Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України.

Кузь Володимир Григорович (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки та психології УДПУ) - дійсний член Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

Станом на 2014 рік загальна чисельність членів НАПН становила 145 осіб, з них 60 дійсних членів і 85 членів-кореспондентів.

 

Loading...

Додати коментар

Логін

 

slogin.info

Реєстрація

Реєстрація Користувача
або Скасувати